21
april

-

21
april

Årsmöte 2024

Söndag 21 April 15.00

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Frågor som önskas bli behandlade på årsmötet inlämnas till styrelsen
minst 10 dagar före årsmötet.

e-post: info@smogengarden.se

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna!