Smögengården

Stora fina lokaler för fester, dans, bröllop och möten mitt på Smögen.

Smögengården

Föreningen Smögengården bildades för 70 år sedan för att erbjuda Smögenborna en plats för sammankomster. Under 50-, 60- och 70-talen var det full aktivitet i huset. 

Vår förening är knuten till Folkets Hus och Parker.

Smögengården har under åren tjänstgjort som revyscen, kommunalhus, biograf, bibliotek, ungdomsgård, dagis och som lokal för otaliga bröllop, föreningsfester och andra arrangemang. 

Vår stora lokal passar till alla typer av arrangemang

Fest, Bröllop, Möten, Konserter, mm

Evenemang

Årsmöte 2024