Om smögengården

Föreningen Smögengården bildades för 70 år sedan för att erbjuda Smögenborna en plats för sammankomster. Under 50-, 60- och 70-talen var det full aktivitet i huset.

Vår förening är knuten till Folkets Hus och Parker.

Smögengården har under åren tjänstgjort som revyscen, kommunalhus, biograf, bibliotek, ungdomsgård, dagis och som lokal för otaliga bröllop, föreningsfester och andra arrangemang.

Smögengården har ingen politisk eller religiös koppling och erbjuder lokaler till rimlig hyra.

I våra lokaler genomförs numera egna arrangemang – ofta tillsammans med andra föreningar. Det kan exempelvis gälla teater och musikframträdanden.

Det är mycket viktigt att vi får ett engagemang från smögenborna i vår fortsatta verksamhet. Hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen med tankar och idéer om detta.

Vi vill gärna att flera väljer att teckna andelar i Smögengården. Hur det går till beskrivs under fliken Andelar.

Har du möjlighet att engagera dig i vår verksamhet för att rusta upp våra lokaler, så är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.